สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ
07 ม.ค. 2563, 15:18 น.

       สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน      รายละเอียด