สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
13 ก.พ. 2563, 11:17 น.