ผวจ.ชุมพรขอให้ทุกคนร่วมมือป้องกันตนเองและชะลอการเดินทางช่วงโควิดระบาด
22 Apr 2021, 04:19 pm
            วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 20/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคโควิด -19 ในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2
โดยในที่ประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เน้นย้ำให้ทุกคนรักษามาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ไว้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะมาตรการส่วนบุคคล การสวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง โดยไม่ต้องมีการบังคับจนตรึงเครียดกันเกินไป ส่วนการเดินทางขอให้มีการงดหรือชะลอออกไปก่อนในช่วงเวลานี้                 โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงเดินทางไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคที่อาจทำให้เสี่ยงหรือมีโอกาสติดโรค และสำหรับบุคคลที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องกักตัว 14 วันทุกคน โดยให้ยึดถือการปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเป็นหลัก และจะมีส่วนราชการทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยการ ค้นให้เจอ ตรวจให้พบ จบให้ได้ เพื่อแบ่งเบาภาระให้บุคคลากรทางการแพทย์และ "ขอให้ทุกคนเชื่อหมอ"
นอกจากนี้ยังได้ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ Covid-19 (Hospitel) การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งจังหวัดชุมพรระยะแรกได้ดำเนินการให้บุคคลากรทางการแพทย์ อสม. และเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงตามภารกิจหน้าที่ ส่วนระยะที่สองจะมาในช่วงเดือนมิถุนายนจะเริ่มดำเนินการให้สำหรับประชาชน ขณะที่การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวยังคงใช้มาตรการเดิมโดยให้ยกระดับความเข้มข้นสูงสุดต่อไป
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ข้อมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 จังหวัดชุมพร มีผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกใหม่รวม 46 คน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ชุมพรฯ 22 คน, รพ.ท่าแซะ 3 คน, รพ.สวี 2 คน รพ.ทุ่งตะโก 2 คน, รพ.ปะทิว 3 คน, รพ.หลังสวน 10 คน, รพ.ละแม 2 คน, รพ.ปากน้ำหลังสวน 1 คน และ รพ.มาบอำมฤต 1 คน