จังหวัดชุมพรสั่งรีเอ็กซ์เรย์ชุมชนออกกฎหมู่บ้านให้ทุกคนมีส่วนร่วมป้องกันโควิด-19
27 Apr 2021, 03:38 pm
            วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 21/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคโควิด -19 ในพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2
โดยในที่ประชุมครั้งนี้ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรค โดยให้ชุมชน หมูบ้านทุกแห่ง ออกกฎหรือมาตรการของหมู่บ้าน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นเจ้าพนักงาน มีอำนาจในการปกครอง และควบคุมโรคติดต่อด้วย ทำการ "รีเอ็กซ์เรย์ชุมชน" ตรวจสอบบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง และยังไม่ได้ลงทะเบียน Save Chumphon คนที่ถูกสั่งกักตัวแล้วดำเนินการตามมาตรการหรือไม่ หรือมีอาการป่วยหรือไม่ พร้อมร่างธรรมเนียม หรือกฎหมู่บ้าน เช่น หากไม่สวมหน้ากากออกจากบ้านจะโดนโทษปรับ และนำเงินที่ปรับไปเข้ากองทุ่นหมูบ้านเพื่อเป็นทุนพัฒนาหมู่บ้านต่อไป หรือมีการลงโทษทางสังคม โดยให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่ หรือ อสม. นำร่างดังกล่าวไปถามความคิดเห็นชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นประชาธิปไตยทางตรง ในการดำเนินการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนร่วมกัน ส่วนการจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานบวช งานแต่ง ขอให้งดไปก่อน ยกเว้นงานศพที่จำเป็น แต่ขอให้คงมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่เกิน 50 คน และมีระยะห่างไว้ นอกจากนี้ในที่ทำงานหน่วยงานต่างๆ ขอให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง บุคคลที่มีคำสั่งกักตัว 14 วัน ต้องดำเนินการอย่างจริงจังโดยให้ฝ่ายปกครองแต่ละอำเภอ ช่วยสนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดชุมพรกำหนดจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ซึ่งมีคำสั่งจัดตั้ง และกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ทั้งการจัดการเตียงรักษา การเตรียมบุคคลากรทางการแพทย์ การจัดการสาธารณูปโภค และแผนการรักษาผู้ป่วย ซึ่งจะแยกระดับอาการผู้ป่วย เป็นเขียว เหลือง แดง โดยผู้ป่วย สีเหลืองและแดงต้องได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จะให้รักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 (Hospitel)
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ข้อมูลวันที่ 26 เมษายน 2564 จังหวัดชุมพร มีผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกใหม่รวม 62 คน รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ชุมพรฯ 30 คน, รพ.ท่าแซะ 7 คน, รพ.สวี 1 คน รพ.ทุ่งตะโก 2 คน, รพ.ปะทิว 6 คน, รพ.หลังสวน 10 คน, รพ.ละแม 2 คน, รพ.ปากน้ำหลังสวน 1 คน และ รพ.มาบอำมฤต 1 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 2 คน