ผู้ว่าฯชุมพรให้กำลังใจประชาชนฉีดวัคซีนโควิดยันผู้ลงทะเบียนหมอพร้อมได้ฉีดทุกคน
08 June 2021, 03:37 pm
               วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร, นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์, นพ.ฉัตรชัย พิริยะประกอบ, นายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 "Astrazeneca" ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร
               นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า การเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนในวันนี้ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว แม้ว่าจะมีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรือและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนมีขวัญกำลังใจดี ส่วนผู้ที่ฉีดแล้วอาจมีผลข้างเคียงเราก็ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบ "หมอพร้อม" ไว้แล้วก็ขอให้มาฉีดตามที่นัดไว้ ทุกท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน เพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่ หลังจากเราได้ฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครบแล้ว เราก็จะได้ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็งต่อไป
ด้าน นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีน มีผู้ลงทะเบียนไว้ใน "หมอพร้อม" จำนวน 2,174 คน ที่จะกระจายฉีดกันทั้งจังหวัด โดยที่ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีผู้เข้ารับการฉัดวัคซีนมากที่สุด ซึ่งระหว่างวันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2564 จังหวัดชุมพรมีผู้มาลงทะเบียน "หมอพร้อม" ทั้งสิ้น 8,238 คน จะได้รับการฉีดครบทุกคน โดย Astrazeneca จะเป็นวัคซีนหลักในการฉีดรอบนี้ทุกโรงพยาบาลของจังหวัดชุมพร ส่วน Sinovac จะเรียกมาเสริมมาบางช่วงที่ Astrazeneca มาไม่ทัน เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าได้ฉีดกันทุกคน ซึ่งสิ้นเดือนกันยายนนี้คาดว่าจังหวัดชุมพรจะฉีดเข็มแรกครบ 70% ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด และจะครบเข็มสองภายในสิ้นปีนี้
ขณะที่ แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อานันตาพงศ์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า เราได้ทำการซักซ้อมการฉีดวัคซีนมาแล้ว เนื่องจากวันนี้เราเริ่มฉีดให้ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค จึงได้มีการปรับขั้นตอนให้คนไข้เดินน้อยลง โดยให้พยาบาลหรือคุณหมอเดินไปฉีดให้ที่จุดนั่งรอซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนก็จะได้รับการติดตามให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งก่อนฉีดและหลังฉีดทุกราย