สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 10 ได้วางมาตรการป้องกันคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุมก่อนดำเนินโครงการ
16 ก.ค. 2564, 14:38 น.