ชุมพรวางแผนเผชิญเหตุคุ้มเข้มล้งทุเรียนหลังพบสถานที่แพร่เชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น
19 ก.ค. 2564, 14:56 น.
              วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร นายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตลาดมรกต ตลาดเกษตรเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน เพื่อประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19 หลังจากคนงานล้งทุเรียน ภายในตลาด จำนวน 9 คนติดเชื้อซึ่งได้ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว และมีผู้เสี่ยงสูง 4 คน ซึ่งได้สั่งให้กักตัวอยู่ในล้ง เนื่องจากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง
โดย นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ที่ห้องประชุมของตลาด เพื่อหามาตรการดำเนินการในพื้นที่ โดยใช้หลักตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อควบคุมการเข้าออกตลาดมรกตอย่างเข้มงวด เป็นการป้องกันผู้มีความเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่ตลาด เนื่องจากตลาดเกษตรมีผู้ที่เดินทางมาจากหลายจังหวัดทางภาคใต้ และ ภาคตะวันออก รวมถึงมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมาก เนื่องจากช่วงฤดูกาลผลไม้ ทุเรียนออกสู่ตลาด ก็มีคนจำนวนมากเดินทางเข้ามา ทำให้มีความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคเข้ามาด้วย และเมื่อพบผู้ติดเชื้อก็ ต้องดำเนินการตามมาตรการและเข้าควบคุมตามหลักการของกระทรวงสาธารณสุขทันที เพื่อหยุดการระบาดให้ได้ โดยใช้หลักที่ว่าผู้ติดเชื้อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ส่วนผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อตามระยะเวลา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตลาดมรกต เป็นตลาดกลางผักและผลไม้ ขณะนี้เราพบผู้ติดเชื้อ 9 คน และมีผู้เสี่ยงสูง 4 คน จึงต้องมีการวางแผนเผชิญเหตุเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกันต่อไป เมื่อเกิดเหตุจะต้องมีการรายงานให้นายอำเภอในพื้นที่ เพื่อนำเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทันที จากนั้นจะดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเพื่อตรวจหาเชื้อ หากมีการติดเชื้อก็จะนำส่งโรงพยาบาลทั้งที ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องกักตัว 14 วันทุกคน โดยให้นายอำเภอและสาธารณสุขร่วมกันพิจารณาสถานที่กักตัว เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค หากไม่มีที่เหมาะสมให้ติดต่อไปที่จังหวัดเพื่อเข้าไปอยู่สถานที่กักตัว (Local Quarantine) ที่กองร้อย อส.จ.ชุมพร โดยจะต้องมีการตรวจหาเชื้ออย่างละเอียดและมีมาตรการในการเดินทางส่งตัวเข้าไปยังสถานที่กักตัว ส่วนพื้นที่ระบาดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสอบสวนโรคให้เร็วที่สุด โดยนายอำเภอจะดำเนินการปิดล้อมสถานที่ไม่ให้มีการเข้าออกทันที พร้อมฉีดฆ่าเชื้อรอบบริเวณทั้งหมด ขณะเดี่ยวกันหากมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ปิดสถานที่ ตั้ง บก.ควบคุมสถานที่โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และตำรวจควบคุม 24 ชั่วโมงไม่ให้มีการเข้าออกโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพชร ยังได้กล่าวถึงการดำเนินการตามมาตรการประกาศและคำสั่งของจังหวัด ว่า ขณะนี้ยังมีคนจังหวัดชุมพร ยังเดินทางไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอยู่ทุกวัน ในขณะเดียวกันทุกคนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ยังเดินทางเข้าจังหวัดชุมพรทุกวัน ซึ่งในที่ประชุมกรรมการโรคติดต่อ เราจะเสนอมาตรการห้ามเข้าและออกพื้นที่ใครเข้าออกต้องได้รับอนุญาต ในชั้นต้นบุคคลที่เข้าออกจังหวัดโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการจังหวัด เมื่อผมได้บัญชีรายชื่อแล้ว 33 คน ผมจะกลับไปร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความดำเนินคดีด้วยตนเอง ซึ่งได้ประสานกับทางตำรวจพร้อมดำเนินการอยู่แล้ว เพราะถ้าเรายังปล่อยให้คนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ลอยนวลไม่ต้องรับโทษไม่ต้องออกคำสั่ง ซึ่งอยากขอให้ทุกคนได้เข้าใจในจุดนี้ และทำความเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย