จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่
19 ก.ค. 2564, 14:57 น.
                วันนี้ (17 ก.ค. 64) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 36/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งระดับประเทศและในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร พร้อมร่วมพิจารณามาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ให้ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร
จากข้อมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จังหวัดชุมพรมีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม จำนวน 374 ราย เสียชีวิต 2 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 167 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 205 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่มาจากกลุ่มของแรงงาน ล้งผลไม้ และผู้ที่อยู่จังหวัดชุมพรเอง แต่มีการเดินทางไปจังหวัดเสี่ยง และกลับมา แต่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดชุมพร ที่ต้องลงทะเบียน "Save Chumphon" พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ และกักตัว ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ขณะนี้พื้นที่ในการรักษาน้อยลง จังหวัดชุมพรได้เตรียมแผนในการบริหารจัดการ โดยมีการใช้โรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้น เพื่อใช้ในการรักษาตัว พร้อมมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก นอกจากนี้จังหวัดชุมพรได้ให้ทุกอำเภอเตรียมสถานที่ สเตทโลคอลควอรันทีน ในระดับอำเภอ เตรียมพร้อมหากพบการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในระดับประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้จังหวัดชุมพรได้ปรับระดับสถานการณ์ ให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ควบคุม โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพร ประชุมหารือถึงมาตรการในพื้นที่ และให้สอดคล้องกับมาตรการของ ศบค. โดยมีการประกาศให้ประชาชน งด หรือ ชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการเดินทางจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ ขอให้ลงทะเบียน "Save Chumphon" พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดกิจกรรม จังหวัดชุมพรเตรียมออกประกาศ งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน 50 คน และต้องขออนุญาตจัดกิจกรรมก่อน นอกจากนี้ได้ประชุมถึงมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในกลุ่มของ ล้งผลไม้ เช่น ให้ล้งผลไม้มีการทำข้อมูลแรงงาน กำหนดจำนวนแรงงาน การทำความสะอาดพื้นที่ และมาตรการป้องกันส่วนบุคคล สำหรับล้งผลไม้ที่พบการแพร่ระบาด มีการสั่งปิดพร้อมทำความสะอาด ซึ่งหลังจากนี้ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติของล้งผลไม้ในพื้นที่ หากพบมีการทำผิด หรือไม่ปฏิบัติตามจะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวดต่อไป