จังหวัดชุมพรเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 ก.ค. 2564, 09:55 น.
            เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณโถงทางเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
ในการนี้ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ พร้อมกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 จากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง โดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศ คำสั่ง ของจังหวัดชุมพรอย่างเคร่งครัด