รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 พื้นที่จังหวัดชุมพร
30 ก.ค. 2564, 14:48 น.
           ค่ำวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๔๕ น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ ปลัดจังหวัดชุมพร เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ จุดตรวจบ้านพละ ถนนเพชรเกษม ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบชุด PPE จำนวน ๑๕ ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ และนายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร เขต ๒ ได้มอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น น้ำดื่ม จำนวน ๒๐ แพค และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๒กล่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานประจำด่านตรวจอีกด้วย
ส่วนในช่วงเช้าของวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมด่านตรวจคัดกรองทุ่งสวรรค์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อจังหวัดชุมพรกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี
โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม, นายวีระศิลป์ หลิมวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลละแม, นายอภิชา สมชื่อ นายก อบต.ละแม และกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านเขตพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดชุมพร ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบชุด PPE จำนวน ๒๕ ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น มอบให้กับนายอำเภอละแมเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรคโควิด-19 ต่อไป