ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่
23 ส.ค. 2564, 17:28 น.