รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยหมู่ที่ 9 ตำบลบางมะพร้าว
26 พ.ย. 2564, 17:25 น.
           วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร, นายอำเภอหลังสวน, กำนันตำบลบางมะพร้าว, ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลบางมะพร้าว ซึ่งมีประชากร จำนวน ๑๑๗ ครัวเรือน พบว่าถูกน้ำท่วมทุกหลังคาเรือน
          ในการนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ. และ นางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ได้แจกจ่ายข้าวกล่องพร...
ดูเพิ่มเติม