ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
30 พ.ย. 2564, 08:57 น.