กกต.ชุมพร ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ส.4/18)
06 ม.ค. 2565, 17:07 น.