สำนักงานอตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ