ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าสไบห่มพระหลักเมือง งานประเพณีขึ้นถ้ำ วัดถ้ำเขาพลู
19 พ.ค. 2565, 18:36 น.
            วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.13 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าสไบห่มพระหลักเมือง งานประเพณีขึ้นถ้ำ วัดถ้ำเขาพลู โดยมี นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สำหรับการจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณี ที่มีความเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษในการแก้ศีลบนปี โดยงานประเพณีขึ้นถ้ำเขาพลู ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 -16 พฤษภาคม 2565 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรปิดทองพระหลักเมือง ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่จีต ปุญฺญสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาพลู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ที่ประชาชนเคารพนับถือ รวมทั้งมีการแสดงพื้นพื้นบ้าน ได้แก่ มโนราห์ หนังตะลุง สำหรับมโนราห์จะต้องรำเพื่อแก้สินบนหรือตัดสินบนปีที่พุทธศาสนิกชนบนบานไว้กับสิ่งศักดิ์ที่เคารพนับถือที่วัดถ้ำเขาพลู หรือที่เคยบนไว้ทั่ว ๆ ไป ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน
             ในวัดถ้ำเขาพลู มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำเขาพลูเป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ใช้เป็นมวลสารในงานพิธีมงคลสำคัญ ใช้เป็นน้ำมนต์ ตลอดจนพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ โดยจังหวัดชุมพรได้นำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์แห่งนี้มาประกอบพิธีสำคัญๆ ต่างๆ อาทิ พิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี (2525) พิธีสำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9 (6 รอบ 72 พรรษา) และ 80 พรรษา พร้อมนำน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตลอดจนพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562