อ่าวทุ่งไข่เน่า

ประเภท :อ่าว,หาด,แหลม

ที่อยู่ : อ.ปะทิว จ.ชุมพร

อ่าวทุ่งไข่เน่าอยู่ห่างจากอำเภอปะทิว ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นอ่าวขนาดเล็กครึ่งวงกลม ในทะเลกลางอ่าวมีแท่งหินรูปร่างสวยงามแปลกตา เดิมเป็นชายหาดที่มีหอยเสียบชุกชุมมาก มีเปลือกหอยและหินปะการัง ริมหาดทรายมีภูเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขากั้นหัวท้ายหาด