อ่าวทุ่งมะขาม

ประเภท :อ่าว,หาด

ที่อยู่ :ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร อ่าวทุ่งมะขามมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมสองวง มีแหลมหินคั่นอยู่ตรงกลาง ทอดตัวเป็นแนวยาวริมชายหาด หนาแน่นไปด้วยดงมะพร้าวและก้อนหินน้อยใหญ่ ซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตอ่าวทั้งสองด้าน ทางด้านเหนือคือ อ่าวทุ่งมะขามใน มีหาดทรายขาวทอดตัวขนานกับแนวทิวมะพร้าวยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถัดไปจากแหลมหิน คือ อ่าวทุ่งมะขามนอกมีลักษณะเป็นที่ตั้งของวัดสุบรรณคูหาวารีวงศ์หรือวัดถ้ำ โพงพาง