Chumphon Governor

นายโชตินรินทร์ เกิดสม

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา

 

การศึกษาอบรม/ดูงาน

 

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 

 ช่องทางการติดต่อ

  

 เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์