หาดอรุโณทัย

ประเภท :อ่าว,หาด

ที่อยู่ :ต. ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

หาดอรุโณทัยเป็นอีกหาดหนึ่งที่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลที่สวยงามติด อันดับต้นๆของเมืองไทย หาดอรุโณทัยเป็นชายหาดรูปโค้ง มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีหาดทรายสีขาวสะอาดตลอดแนว ถัดจากหาดขึ้นไปจะเป็นทิวสนสวยงาม และเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จในกรมหลวงฯที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะ อย่างไม่ขาดสาย