หาดภารดรภาพ

ประเภท : ชายหาด

ที่อยู่ : อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 4119 และ 4098 หาดภราดรภาพเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอดีตความเกี่ยวโยงระหว่างไทยกับ ญี่ปุ่น ว่ากันว่าก่อนยุติสงคราม ทั้งสองชาติได้จับมือสงบศึกกันที่นี่ จึงเป็นที่มาของชื่อหาดนั่นเอง หาดแห่งนี้ยาวขนานไปกับแนวถนนที่หนาแน่นด้วยต้นมะพร้าวตลอดเส้นทาง หาดทรายสะอาดทอดยาวต่อเนื่องมาจากปากน้ำชุมพร น้ำทะเลใส บางช่วงมีโขดหินสลับกับชายหาด สวยงามแปลกตา