อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

ประเภท :อุทยานแห่งชาติ,หมู่เกาะ

ที่อยู่ :ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพรอุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง มีขนาดพื้นที่ 317 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อุทยานฯ ครอบคลุมทั้งในส่วนของป่าชายเลน ภูเขา ชายหาด ท้องทะเล และหมู่เกาะจึงหลากหลายไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ บริเวณที่ทำการอุทยานตั้งอยู่กลางป่าชายเลน มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชื่อมด้วยสะพานไม้ทอดยาว อุทยานฯ มีชายหาดทอดยาวกว่าร้อยกิโลเมตร ครอบคลุมชายฝั่งทะเลเกือบครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดของจังหวัดชุมพร มีชายหาดสวยงามน่าเที่ยวตามแนวชายฝั่งหลายแห่ง ส่วนพื้นที่ทางทะเลประกอบด้วยหมู่เกาะกว่า 40 เกาะ โดยเฉพาะบางเกาะมีจุดดำน้ำ ตามชายหาดจะมีทรายเม็ดละเอียดและก้อนหินกลมมนเป็นจำนวนมาก อุทยานแห่งนี้จึงมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสภาพป่าชายเลนตามทางเดินสะพานไม้เป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร นั่งเรือชมสภาพป่าชายเลน พายเรือคายัค ดำน้ำ หรือพักผ่อนริมชายหาด