ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

 

 

 

สถิติการให้บริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

สถิติการให้บริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติการให้บริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

คำสั่ง

*คำสั่งแนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร เปิดดู

*แนวทางการบริหารจัดการงานในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู 

*มาตราการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร เปิดดู

คู่มือ

*คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เปิดดู

*มาตราการในการจัดเรื่องร้องเรียนและมาตราการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ เปิดดู

---------------------------------------------------------------------------------------------

                                                     

ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์

  • ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม https://damrongdham.moi.go.th
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรหมายเลข(077) 630944 


---------------------------------------------------------------------------------------------

สายด่วน โทร..... 1567 (ไม่มีค่าบริการ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส      การกักตุนสินค้า

**พบเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ค้า กักตุนสินค้า สุรา บุหรี่ หรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น เอาเปรียบประชาชน

แจ้งมาที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร สายด่วน 1567 ฟรี หรือ 077-630944                                                               

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไทย  เปิดดูเอกสาร  หน้า1 เปิดดูเอกสาร หน้า2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วารสารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร


 

ข่าวสารทั่วไป


ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง


 

 

โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร

"บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี 2564