somdejsi

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร

ความเป็นมา
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 75 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่สี่แยกอำเภอหลังสวน(ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าอำเภอหลังสวน) เขาไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม ลักษณะเป็นภูเขาริมแม่น้ำ เชิงเขาตกแต่งเป็นสวนเป็นสวนไม้ประดับ และประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถัดไปอีกไม่ไกลจะถึง ถ้ำเขาเงิน บนผนังถ้ำสลักปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบุปีว่า “108” ซึ่งหมายถึงปีที่เสด็จประพาสมลายู เมื่อ พงศ.2432 และยังได้โปรดให้สร้างเจดีย์ไว้บริเวณหน้าถ้ำ ผนังถ้ำมีพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ประดิษฐาน ซึ่งสถานที่นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส และทรงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์ขึ้นที่หน้าถ้ำซึ่งเป็นผาเอนลงสู่แม่น้ำเพื่อเป็นที่ระลึก และเพื่อให้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชน
วันเปิด : 7 กันยายน พ.ศ. 2532 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวน
เนื้อที่ : 59 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ภูเขาชื่อ “เขาเงิน” 37 ไร่เศษ นอกนั้นเป็นที่ราบและสวนผลไม้
หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามพลา (เป็นหน่วยงานหลัก) โทร.0-7754-1299 , 0-7758-2554
หน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามพลา (เป็นหน่วยงานหลัก) โทร.0-7754-1299 , 0-7758-2554
รอยพระพุทธบาทจำลอง อยู่บริเวณหน้าถ้ำข้าว (ฉางข้าว) เคยมีผู้พบข้าวเปลือกตกค้างในถ้ำ และสันนิษฐานว่าสมัย พระเจ้าปดุงยกทัพมาตีทางใต้ ประมาณ พ.ศ.2328 ประชาชนได้ขนย้ายข้าวเปลือกไปไว้ในถ้ำและอาศัยหลบหนีข้าศึกตาม ถ้ำต่างๆของเขาเงินนี้
ถ้ำรอยถวาย
ถ้ำรอยควาย เป็นที่เล่ากันว่า เป็นที่ยืนของควายที่ผจญกับเสือ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีรอยเท้าของควาย และในปีหนึ่งๆจะมีพระธุดงค์จาริกมาพักหาความวิเวก ปฏิบัติธรรมะเป็นประจำ ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ ภายในถ้ำมีหินงอกหินสวยงาม เป็นอีกถ้ำหนึ่งที่ยังมีความสวยงามอยู่มาก ถ้าหันหน้าออกนอกถ้ำก็จะเห็นวิวสวยๆ
ถ้ำพระ
เป็นถ้ำที่สวยงามมาก เป็นถ้ำที่มีเพดานสูงภายในกว้างขวางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและมีรอยจารึก พระปรมาภิไธย จ.ป.ร.และมีตัวเลข 108 อยู่เบื้อล่างรอยจารึกรอยจากรึกสีทอง บรอนด์ทั้งหมดอยู่ในรูปวงรีทาสีชาด
ต้นไม้ประจำสวน : จันทน์เทศ พืชเศรษฐกิจของชุมพร
ชื่อสามัญ NUTMEG TREE
ชื่อวิทยาศาสตร์ MYRISTICA FRAGRANS HOUTT เป็นสปีชีส์ของพืชดอกที่อยู่ในวงศ์ Myristicaceae ที่มีด้วยกันทั้งหมดราว 100 สปีชีส์ย่อย เป็นไม้ประเภทไม้ไม่ผลัดใบที่มีถิ่นฐานการปลูกอยู่ที่หมู่เกาะในบรรดาในหมู่เกาะโมลุกกะใน อินโดนีเซีย หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ ที่เป็นแหล่งผลิตจันทน์เทศแหล่งเดียวในโลกมาจนกระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ต้นจันทน์เทศมีความสำคัญสำหรับการผลิตเครื่องเทศสองอย่าง ๆ หนึ่งคือ “เม็ดจันทน์เทศ” (nutmeg) และ “ดอกจันทน์เทศ” (mace) เครื่องเทศสองชนิดนี้แม้ในปัจจุบันก็ยังเป็นเครื่องเทศที่มีราคาสูง
จันทน์เทศ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีความสูงประมาณ 30 - 60 ฟุต ใบมีสีเขียวเข้ม รูปแบบปลายหอกใบยาวประมาณ 2 - 5 นิ้ว มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียเกิดแยกกันคนละต้น โดยดอกตัวผู้จะเกิดเป็นกลุ่ม ส่วนดอกตัวเมียจะเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆ และมีขนาดใหญ่กว่าดอก ตัวผู้ ต้นตัวถิ่นกำเนิด

กิจกรรมในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ทั้งปี
- พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จย่าฯ
วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี
งานวันเด็กแห่งชาติ
- ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี
- อัศจรรย์วันวิวาห์
หน้าสวนสมเด็จย่าสุขอุรา นิรันดร
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
- งานขึ้นถ้ำ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร
ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี
- ประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน ของทุกปี
สถานที่ออกกำลังกาย กีฬาทั้งปี

ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน
โทร. 0-77-544-530