วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง

ประเภท :วัด

ที่อยู่ :ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมืองตั้งอยู่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 2 เป็นวัดในนิกายธรรมยุติ บริเวณวัดร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ ภายในมีเจดีย์ศิลปะประยุกต์สูงประมาณ 20 เมตร ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยู่บนยอดเขาหินปูนเล็กๆซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดไป 200 ขั้น รอบฐานเป็นลานกว้าง ใช้เป็นจุดชมทิวทัศน์ของอำเภอสวีได้รอบด้าน มองเห็นสวนมะพร้าวแน่นขนัดไปทั่ว ใต้ฐานเจดีย์แบ่งเป็นกุฏิสงฆ์และเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานหลายห้องลดหลั่นไป ตามไหล่เขาหลายระดับ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสร้างได้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้อย่างดี