จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์website counter

 

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด

 

 

ตราสัญลักษณ์ และสิ่งของพระราชทาน

 

 

                     

 

b005

 

กำหนดการ

1. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD”  ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น.
2. กำหนดการลงทะเบียนปั่นจักรยานฯ ทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.moi.go.th  ในระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558  
3. พิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558


เกี่ยวกับกิจกรรม

1. เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 บนเส้นทางสิริมงคลของจังหวัด
   ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการ จังหวัดชุมพร  อ.เมืองชุมพร  เวลา 13.30 น. และเริ่มปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศ ในเวลา 15.00 น.

2. กำหนดการลงทะเบียนปั่นจักรยานฯ ทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.moi.go.th หรือทางเว็บไซต์จังหวัดชุมพร www.chumphon.go.th  ในระหว่างวันที่  2 – 10 พฤศจิกายน  2558 หรือประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร และ อำเภอทุกอำเภอในจังหวัด

3. จังหวัดชุมพรกำหนดซ้อมปั่นจักรยานฯ  ในวันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน 2558 โดยพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เวลา 07.30 น.

4. จังหวัดชุมพรกำหนดจัดพิธีมอบเสื้อพระราชทานในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) อ.เมืองชุมพร

5. จังหวัดชุมพรกำหนดซ้อมปั่นจักรยาน (ซ้อมใหญ่) ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 โดยให้พร้อมกัน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เวลา 13.00 น. และเริ่มปล่อยขบวนจักรยานในเวลา 15.00 น.

 

ข่าวสาร

ttt

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


จังหวัดชุมพรโดยที่ทำการปกครองจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

test

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำผู้แทนฯ


 

 


แผนที่เส้นทาง


 

แผนที่เส้นทางบน Google Mapจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

1.บริเวณแยกเฉลิมพระเกียรติ (แยกโค้ก)

2.บริเวณสามแยกบ่อนไก่

3.บริเวณวงเวียนป้อมแยกทางตัน
4.บริเวณถนนสาย 41 ขาขึ้น กทม.

 

ภาพป้ายประชาสัมพันธ์

 

page1

 

จุดที่ 1 บริเวณแยกเฉลิมพระเกียรติ (แยกโค้ก)

 

 

page2

 

จุดที่ 2 บริเวณสามแยกบ่อนไก่

 

 

page3

 

จุดที่ 3 บริเวณวงเวียนป้อมแยกทางตัน

 

page4

 

จุดที่ 4 บริเวณถนนสาย 41 ขาขึ้น กทม.

 

 


 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมที่ 1

 


ภาพกิจกรรมที่ 2

 


ภาพกิจกรรมที่ 3

 

 

ภาพกิจกรรมที่ 4

 


ภาพกิจกรรมที่ 5

 

test

ภาพกิจกรรมที่ 6